HSP foreningen

HSP foreningen

At skabe oplysning om det særligt sensitive personlighedstræk, skabe netværk for sensitive samt påvirke beslutningstagere til at skabe vilkår i samfundets institutioner, der tager højde for sensitive mennesker.

Tilbud og aktiviteter
Fremgår af http://www.hsp-foreningen.dk/kalender

Målgruppe
Særligt sensitive mennesker og de mennesker, der er i kontakt med dem.

Kontaktoplysninger

Please follow and like us: