Frivillig i Red Barnets bestyrelse

Frivillig i Red Barnets bestyrelse

I Red Barnet Fredensborg har vi en stærk og dynamisk bestyrelse. Vi mangler dog et par roller, som måske er dig.

  1. Bestyrelsesmedlem – fundraiser

Lokalforeningens aktiviteter finansieres af bevillinger §18 midler, fra sponsorer puljer og fonde. Vi mangler en fundraiser, der kan omsætte bestyrelsens ideer til ansøgninger om midler og sponsorater.

Tidsforbrug veksler og tilpasses tid og overskud.

2. Bestyrelsesmedlem – kontakt til andre samarbejdspartnere

Vi har mange, vigtige samarbejdspartnere bl.a. skoler og kommunen – men vi mangler pt. et medlem i bestyrelsen, der kan varetage disse funktioner.

Er du interesseret i at høre mere så kontakt os. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt: formand Birgitte Larsen

Mail: formand.fredensborg.redbarnet@gmail.com

Mobil: 23315396

Please follow and like us: