Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Frivilligcenteret sætter i 2019 fokus på at hjælpe de frivillige bestyrelser.

Få et gratis bestyrelseseftersyn

Som en del af dette fokus tilbyder vi at komme på besøg i din bestyrelse og i samarbejde med dig lave en skræddersyet proces til din bestyrelse. Send en mail til sekretariatsleder, Peter Søndergaard så laver vi en aftale.

Ressourcer

Frivilligcenteret holder i 2019 en række fyraftensmøder om bestyrelsesarbejdet. Se slides fra undervisningen her.

  • 21.2.2019 Fyraftensmøde om rekruttering til bestyrelsen, årshjul og det gode bestyrelsesmøde.
  • 27.3.2019 Fyraftensmøde om strategiarbejdet i bestyrelsen

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har forskellige guides som kan hjælpe dig med alt i bestyrelsesarbejdet fra tavshedspligt over dagsordner til opgavefordeling. Se mere her.

Please follow and like us: